Monday, November 4, 2019

GIGA H81M-S2PV REV 3.0 KÍCH TẮT [ POWER ON OFF ]

Please support my channel. Thank you very much

http://bit.ly/2Lvmqqe2 comments:

  1. Bác có bitmap con GIGA H81M-S2PV REV 3.0 or 1.0 cho em xin với. em có schematic rồi.

    ReplyDelete
  2. đủ nguồn cpu có cả pgood du1 vin1.2.3 đều ok vẫn kích tắt nóng ic pu1 đã thay thử vẫn thế ạ

    ReplyDelete