Friday, January 29, 2021

MainBoard IBM ThinkPad T510 Vga Share

MainBoard IBM ThinkPad T510 Vga ShareGiá Bán : 800.000 đ                           👉 Liên Hệ

Tình trạng: còn hàng

AE có nhu cầu liên hệ mình nha.

Fan Tản Nhiệt IBM T510

 Fan Tản Nhiệt IBM T510Giá Bán : 300.000 đ                           👉 Liên Hệ

Tình trạng: còn hàng

AE có nhu cầu liên hệ mình nha.

Card Wifi Intel 622ANHMW

 Card Wifi Intel 622ANHMW


Giá Bán : 200.000 đ                           👉 Liên Hệ

Tình trạng: còn hàng

AE có nhu cầu liên hệ mình nha.

CPU Laptop i5-430M 3M Cache, 2.26 GHz

 CPU Laptop i5-430M 3M Cache, 2.26 GHz
        


Giá Bán : 500.000 đ                           👉 Liên Hệ

Tình trạng: còn hàng

AE có nhu cầu liên hệ mình nha.


Thursday, January 28, 2021

CPU Laptop i7-620M 2.66Ghz- 4M L3 Cache

CPU Laptop i7-620M 2.66Ghz- 4M L3 Cache
Giá Bán : 900.000 đ                           👉 Liên Hệ

Tình trạng: còn hàng

AE có nhu cầu liên hệ mình nha.

Tuesday, January 26, 2021

Socket Chép ROM 1.8V Loại 1 IC

Bán Socket Chép Rom 1.8V Loại 1 IC         

Giá Bán : 50.000 đ                           👉 Liên Hệ

Tình trạng: còn hàng

AE có nhu cầu liên hệ mình nha.

Saturday, January 9, 2021

I/O Nuvoton NPCE885LAODX

I/O Nuvoton NPCE885LAODX Cho AE Kỹ Thuật                                                                                  


 
Giá bán : 160000 đ     👉 Liên Hệ

Tình trạng: còn hàng

AE có nhu cầu liên hệ mình nha.